Rocket logo

Informace o exekucích jednoduše!

Zadejte identifikaci osoby kterou chcete ověřit a zjistěte výsledek. Aktuální informace ihned.
1. Jak to funguje?

Zadání osoby – podle typu osoby zadejte její identifikaci. U fyzické osoby nebo podnikatele se jedná nejčastěji o jméno, příjmení a datum narození. U právnické osoby je to IČ, které naleznete v obchodním rejstříku.

Platba – zaplaťte pomocí QR kódu požadovanou částku (nejsme plátci DPH).

Výsledek – pokud je osoba nalezena v centrální evidenci exekucí, vrátí se Vám výsledek v podobě počtu exekucí a identifikace jednotlivých exekučních řízení. Jestliže osoba v centrální evidenci exekucí dohledána nebyla, vrátí se výsledek o počtu exekucí ve výši 0. Výsledek ja zaslán na vámi uvedenou emailovou adresu ve formě přiloženého PDF dokumentu.

Exekuční řízení – jestliže chcete znát detail konkrétní exekuce (exekučního řízení) včetně vymáhané částky, zadejte do nového vyhledávání "Detail podle ID" ID exekuce, kteroé naleznete v předchozím výpisu. Proveďte znovu platbu ve výši 39 Kč a výsledkem bude detail konkrétní exekuce včetně výše dlužné částky vedené v centrální evidenci exekucí.

2. Ukázky výsledku.
Exekuce nenalezena
Bez exekuce
Exekuce nalezena
Exekuce nalezena
Detail exekuce
Detail exekuce
3. Vyloučení pochybností

TRILU Contact s.r.o. je provozovatelem Internetových stránek exekuce.trilu.cz a tato společnost je pouze zprostředkovatelem dotazů do Centrální evidence exekucí, kterou provozuje Exekutorská komora ČR. TRILU Contact s.r.o. tak nemůže ze své podstaty informace obsažené v Centrální evidenci exekucí jakkoliv měnit, doplňovat, nebo se k nim vyjadřovat. Pokud máte pochybnosti o informacích uvedených ve výsledku kontroly, obraťte se prosím na konkrétního exekutora, nebo Exekutorskou komoru ČR.

Trilu logo

Copyright © TRILU Contact s.r.o. . All rights reserved.