Rocket logo

Ověření exekucí s trilu.cz!

Zjistěte aktuální informace z centrálního registru exekucí ČR. Ověření podnikatelů či fyzických a právnických osob snadno a rychle.
Ověřením podle jména, rodného čísla nebo IČ získáte přehled exekucí daného subjektu.
V Detailu podle ID získáte detailní informace o exekuci.
Na tento email vám budou zaslány výsledky ověření
Ve jméně a příjmení používejte diakritiku. Datum zadávejte ve tvaru dd.mm.rrrr
Na tento email vám budou zaslány výsledky ověření.
Rodné číslo zadávejte bez lomítka a bez mezer.
Na tento email vám budou zaslány výsledky ověření.
Podle IČ lze vyhledávat pouze právnické osoby. Fyzické osoby podnikatele je možné vyhledávat pouze podle jména nebo RČ.
Na tento email vám budou zaslány výsledky ověření.
Vyhledáním detailu exekuce podle ID získaného v předchozích vyhledáváních.
Kdy využít ověření:
  • Před uzavřením nájemní smlouvy s novými nájemníky.
  • Před posláním zálohy realizační společnosti (výstavba domu, rekonstrukce bytu, montáž fotovoltaiky, tepelného čerpadla atd….)
  • Před koupí automobilu, nebo motocyklu z druhé ruky. Osoba nacházející se v exekuci nesmí nakládat se svým majetkem, hrozí tedy riziko, že koupenou movitou věc, může exekutor nárokovat zpět.
Trilu logo

Copyright © TRILU Contact s.r.o. . All rights reserved.