Rocket logo

Nejčastější otázky související s ověřením exekucí dle registru exekucí ČR.

Co mám dělat, když vím, že ve výpisu jsou uvedeny špatné informace?

Jediný, kdo může opravit informace vedené v Centrální evidenci exekucí je exekutor, který má daný spis přidělený. Pokud tedy máte pochybnosti o uvedení nepravdivých údajů, obraťte se prosím na konkrétního exekutora.

Exekuce již probíhá, ale v Centrální evidenci exekucí ji ještě nevidím.

Ano, toto se může stát. Jelikož informace do Centrální evidence exekucí zapisují primárně exekutoři, je právě na nich, kdy tuto informaci do evidence exekucí zapíší. Nicméně takovýchto případů je minimum.

Proč musím u fyzické osoby podnikatele vyhledávat podle jména a nikoliv podle IČ?

Centrální evidence exekucí nerozlišuje zda se jedná o fyzickou osobu, nebo podnikatele. Pokud je exekuce vedena na IČ, objeví se automaticky u fyzické osoby. Z tohoto důvodu se stačí dotázat na fyzickou osobu podle jména a ve výsledku dostanete exekuce jak na tuto fyzickou osobu, tak i podnikatele, v případě, že je exekuce z podnikání.

Trilu logo

Copyright © TRILU Contact s.r.o. . All rights reserved.